...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอเป็นอักษรโรมัน
  • ย้อนกลับ
  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอเป็นอักษรโรมัน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน  เรื่อง กำหนดชื่อ ทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอเป็นอักษรโรมัน.

     พิมพ์ครั้งที่ ๑.  กรุงเทพ ฯ
: โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, ๒๕๑๔.

     เป็นประกาศของทางสำนักนายกรัฐมนตรีและราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดชื่อทวีปประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ เช่น ประเทศเลบานอน – Lebanon , ประเทศหมาเก๊า – Macao  และ เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด อำเภอ และกิ่งอำเภอเป็นอักษรโรมัน โดยเรียงลำดับอักษรของชื่อจังหวัด อำเภอ เช่น จังหวัดปราจีนบุรี - Changwat Prachin อำเภอวัฒนานคร - Buri Amphoe  Watthana Nakhon  

(จำนวนผู้เข้าชม 705 ครั้ง)


Messenger