...

ประกวดวาดภาพเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (งดกิจกรรมวันเสาร์)
ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา สนใจเข้าประกวด ติดต่อได้ที่ ๐๗๕ ๒๑๗๒๑๐ และ ๐๗๕ ๒๑๕๔๔๙
 
ในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

(จำนวนผู้เข้าชม 857 ครั้ง)


Messenger