...

กงล้ออธิษฐาน (Prayer Wheel)

                         

                         กงล้ออธิษฐาน (Prayer Wheel)

 

     กงล้ออธิษฐานตามความเชื่อของชาวธิเบต ประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอกที่สามารถหมุนได้

ด้านข้างจะประดับไปด้วยตัวอักษรที่เป็นมนตราศักดิ์สิทธิ์ เป็นคำว่า โอม มณี ปัทเม ฮัม

ซึ่งเขียนด้วยภาษาธิเบตโบราณ เชื่อกันว่า การท่องมนตรานี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นการสะสมผลบุญ

ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น และยังเป็นการ

                    

     ชาวธิเบตเชื่อว่าทุกครั้งที่กงล้อนี้หมุน เท่ากับเป็นการสวดมนต์ได้ ๑ จบ ดังนั้นผู้ที่ทำการ
สวดมนต์และหมุนกงล้ออธิษฐานไปพร้อมๆ กัน จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพูนบุญกุศล ชำระบาปกรรม
ด้วยกรรมดี กงล้ออธิษฐานนี้มีอยู่ด้วยกันหลายขนาด ทั้งขนาดใหญ่ที่ต้องออกแรงหมุน หรือ
กงล้อเล็กๆ ที่สามารถถือไว้ในมือได้ และใช้เชือกช่วยผ่อนแรงในการหมุน

                     

     กงล้อบางอันจะถูกแขวนอยู่กลางอากาศหรือลอยอยู่ในน้ำ ซึ่งทำให้สามารถหมุนได้
แต่วัดบางแห่งก็จะเป็นกงล้อหินตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือวัดบางแห่งจะมีกงล้ออธิษฐานแบบที่เรียง
เป็นแนวยาวไปบนราวไม้ตลอดแนวทางเดิน

  จากหนังสือนัยแห่งสัญลักษณ์

ภาพประกอบ

          http://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_wheel

          http://www.exoticindiaart.com/product/sculptures/

                   auspicious-ashtamangala-prayer-wheel-with-syllable-om-mani-padme-hum-RI21/

          http://tibet-incense.com/blog/prayer-wheels-in-tibetan-incense-shop/  

 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 5299 ครั้ง)


Messenger