ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 754

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง อ. เมือง จ. ขอนแก่น จำนวน ๘๖ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 677

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายในการใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อการเรียนรู้
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 630

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ. เมือง จ. สุโขทัย จำนวน ๒๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น (2)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 641

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาเด็ก อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 613

อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 639

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น จำนวน ๓๑ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
Messenger