ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 668
(วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563)

แจ้งงดการเข้าใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกาย ทุกกรณี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส covid-19
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 848
(วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562)

คณะกรรมการหมู่บ้านไวยาวัจกรบ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1153
(วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๙ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 946
(วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562)

คณะเข้าชมจากสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 926
(วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๘๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 907
(วันพุธที่ 07 สิงหาคม 2562)

อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น จำนวน ๖๐ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
Messenger