ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 910
(วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564)

ผู้เข้าชม ระหว่างวันพุธ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1083
(วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564)

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 958
(วันพุธที่ 21 เมษายน 2564)

ผู้เข้าชม วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 895
(วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564)

ผู้เข้าชม ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 966
(วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564)

ผู้เข้าชม ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 931
(วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2564)

ผู้เข้าชม วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1068
(วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563)

นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1359
(วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563)

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางดวงสมร ชาญกว้าง เครือญาติของจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนเชษ (สน) อดีตเจ้าเมืองมัญจาคีรี พร้อมด้วยเสมียนตราจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมเสื้อเจ้าเมืองมัญจาคีรี

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1256
(วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เปิดให้บริการเข้าชม และ เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกาย ในช่วงเวลาเย็น ได้ตามปกติ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1173
(วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ร่วมกันทำความสะอาด

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1265
(วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2563)

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1133
(วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563)

วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นร่วมใจทำความสะอาด ตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

อ่านต่อ >>

for w3c

โบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ประวัติความเป็นมาของใบเสมา
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้ เรื่อง ผ้าพระบฏ (ผ้าบฏ) วัดมหาธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Messenger