ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1048
(วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563)

นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1339
(วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563)

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางดวงสมร ชาญกว้าง เครือญาติของจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนเชษ (สน) อดีตเจ้าเมืองมัญจาคีรี พร้อมด้วยเสมียนตราจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมเสื้อเจ้าเมืองมัญจาคีรี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1232
(วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เปิดให้บริการเข้าชม และ เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกาย ในช่วงเวลาเย็น ได้ตามปกติ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1156
(วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ร่วมกันทำความสะอาด
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1245
(วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2563)

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1114
(วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563)

วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นร่วมใจทำความสะอาด ตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
อ่านต่อ >>
Messenger