ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 1089
(วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 803

สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เข้าตรวจสอบโบราณวัตถุ ณ วัดเทพนิมิตร บ้านขุนด่าน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 771

ประกาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 903

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ บ้านนาคำน้อย กู่ประภาชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปี 2555
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 695

โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 719

โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการ ปี 2555
อ่านต่อ >>