...

คณะนักบริหารการทูตเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ ๔ เข้าทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และทำกิจกรรมเวียนเทียนบริเวณวัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ ๔ เข้าทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
และทำกิจกรรมเวียนเทียนบริเวณวัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

(จำนวนผู้เข้าชม 983 ครั้ง)


Messenger