...

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(จำนวนผู้เข้าชม 986 ครั้ง)