อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่4
พฤหัสบดี, 27 มีนาคม 2556,  1:00 - 10:00
อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1552 ครั้ง)