อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่3
อังคาร, 25 มีนาคม 2556,  1:00 - 10:00
อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

(จำนวนผู้เข้าชม 1524 ครั้ง)