ประกาศกรมศิลปากร เดรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 3,044,150 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง)