ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลงทรัพยากรสารสนเทศประเภทไมโครฟิลม์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 739,900 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง)