ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพพร้อมทำกรอบรูปอาคารกรมศิลปากร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมศิลปากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 11,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง)