ประกาศกรมศิลปากร ประกวดราคาซื้อระบบการบริหารเหตุการณ์และข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (จำนวนเงิน 5,911,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)