ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงิน 144,450 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 543 ครั้ง)