ร่างประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทดแทน ครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เป็นเงิน 4,506,752 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 448 ครั้ง)