ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เป็นเงิน 9,000,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 619 ครั้ง)

Messenger