สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ เรื่อง จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษา ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ Server และ Client

(จำนวนผู้เข้าชม 632 ครั้ง)