ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน พร้อมติดตั้งสำหรับสำรองข้อมูลหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค และหอจดหมายเหตุแห่งขาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เป็นเงิน 2,230,000 บาท)
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 329 ครั้ง)

Messenger