...

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สาระรัตน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ร่วมประชุมคณะทำงาน พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวนิตยา สาระรัตน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ร่วมประชุมคณะทำงาน พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ โบราณสถานปราสาทสระกำแพงน้อย ตำบลขยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

(จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง)