...

การดำเนินงานถากถางกำจัดวัชพืช ดูแลความเรียบร้อยโบราณสถานปราสาทพนมวัน และสระน้ำโบราณ(สระเพลง) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
การดำเนินงานถากถางกำจัดวัชพืช ดูแลความเรียบร้อยโบราณสถานปราสาทพนมวัน และสระน้ำโบราณ(สระเพลง) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท

(จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง)