...

การดำเนินงานถากถางกำจัดวัชพืชโบราณสถานปราสาทหนองหงส์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การดำเนินงานถากถางกำจัดวัชพืชโบราณสถานปราสาทหนองหงส์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
โดย : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)