...

สุริยาอัสดง...ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตก ตรงช่องประตูปราสาทหินพิมาย
“รอนรอนอ่อนอัสดง พระสุริยงเย็นยอแสง”
สุริยาอัสดง...ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตก
ตรงช่องประตูปราสาทหินพิมาย
*จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลาประมาณ ๑๗.๑๐ - ๑๗.๒๐ น.*

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)