...

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ Unseen New Chapter
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ Unseen New Chapter
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการ Unseen New Chapter โดยการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีมุมมองใหม่ มีศักยภาพที่หลากหลายและสวยงาม มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีเข้าถึงได้สะดวก และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen / Unseen New Chapter จังหวัดละ ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๗๗ แห่ง จาก ๗๗ จังหวัด เพื่อนำมาดำเนินการส่งเสริมทางด้านการตลาดท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ในปีท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๖ และ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters”

(จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง)