...

ออกสำรวจทำผังเก็บรายละเอียดสภาพปัจจุบัน ปราสาทหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ออกสำรวจทำผังเก็บรายละเอียดสภาพปัจจุบัน
ปราสาทหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแบบ)

นายนุกูล ดงสันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
และคณะ

(จำนวนผู้เข้าชม 691 ครั้ง)