...

ประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (สัญจร) จังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (สัญจร) จังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

(จำนวนผู้เข้าชม 520 ครั้ง)