...

ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงอุโบสถวัดโคกตลาด (งวดที่๓)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ประธานตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงอุโบสถวัดโคกตลาด
(งวดที่๓) ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 913 ครั้ง)