...

ติดต่อเรา
  • หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่

  • address
    หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ถนนสุเทพ  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

     

  • email na_chiengmai@finearts.go.th
  • phone ๐-๕๓๒๘-๑๔๒๔
  • fax ๐-๕๓๒๘-๑๔๒๕

National Archives Commemoration of H.M. the Queen's 60th Brithday Chiang Mai

ส่งข้อความถึงเรา