...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ รับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่  เชียงใหม่  เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

(จำนวนผู้เข้าชม 476 ครั้ง)


Messenger