...

งานแห่ผ้าห่มพระธาตุวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวชัยนาท ได้ร่วมกันห่มผ้าพระธาตุเจดีย์เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท เป็นการสักการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งสร้างความสามัคคี และเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น 


           โดยประเพณีนี้ชาวจังหวัดชัยนาทได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี และเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาทอีกประเพณีหนึ่ง เพราะเชื่อว่า หากทำการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  
           ซึ่งวัดพระบรมธาตุวรวิหาร มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยถือกันว่าน้ำหน้าวัดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง และภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 712 ครั้ง)