...

คำเว้าเฮาชาวไทพวน
วันนี้เรามาลองออกเสียงสำเนียงพวนบ้านเชียงกันนะคะ
"คำเว้าเฮาชาวไทพวน"
โดย นางสาวฐิรกานดา ชมราศรี สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 261 ครั้ง)