...

ภาพเก่าเล่าอดีต : พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
  • ย้อนกลับ
  • ภาพเก่าเล่าอดีต : พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
บทความวิชาการจดหมายเหตุ
เรื่อง ภาพเก่าเล่าอดีต : พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
ผู้แต่ง : สาลินี ชุ่มวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ตีพิมพ์ลงนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๓ (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๙)
หน้า ๙๗-๙๘
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 941 ครั้ง)