จัดนิทรรศการ โรงเรียนท่าใหม่พูนสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี นำนิทรรศการชุด "จดหมายเหตุในความทรงจำ" ไปจัดแสดง เนื่องในกิจกรรม ๑๐๐ ปี ร้อยดวงใจ ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ซึ่งเป็นกิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปีการก่อตั้งโรงเรียน ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งนิทรรศการจัดแสดงเรื่องประวัติของอำเภอท่าใหม่ ภาพถ่ายเก่าเมืองจันทบุรี โดยจะจัดแสดงเป็นเวลา ๓ วัน ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนท่าใหม่พูนสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล

(จำนวนผู้เข้าชม 701 ครั้ง)