วีดิทัศน์
อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 725 ครั้ง
-