วีดีโอ
อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 722 ครั้ง