...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
                               

(จำนวนผู้เข้าชม 615 ครั้ง)