...

แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ศึกษาเฉพาะจังหวัดตรัง
  • ย้อนกลับ
  • แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ศึกษาเฉพาะจังหวัดตรัง
งานวิจัย เรื่อง แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ศึกษาเฉพาะจังหวัดตรัง เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของหัวเมืองภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเมืองตรังระหว่าง พ.ศ. 2352-2433 โดยค้นคว้าจากเอกสารและข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

(จำนวนผู้เข้าชม 204 ครั้ง)


Messenger