...

ประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 1434
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 1017
ภาพประกอบ ข่าวทั่วไป
นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” (สองสมเด็จกับงานด้านศิลปกรรม งานประณีตศิลป์ไทย) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะเปิดให้เข้าชม เร็วๆนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร : https://www.facebook.com/prfinearts สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : https://www.finearts.go.th/thailandmuseum #ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปาก
(วันศุกร์ที่ 03 กรกฎาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 43889
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 2400