...

ปฐมวงศ์

ปฐมวงศ์

ชื่อผู้แต่ง           จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, ๒๓๔๗ - ๒๔๑๑.

ชื่อเรื่อง            ปฐมวงศ์

ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ ๑

สถานที่พิมพ์      กรุงเทพมหานคร

สำนักพิมพ์        โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์           ๒๕๓๐

จำนวนหน้า       ๑๓๔ หน้า : ภาพประกอบ

หมายเหตุ         พิมพ์เป็นอนุสรณ์ งานฌาปนกิจศพหม่อมราชวงศ์กุนตี อ่องระเบียบ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

จัดพิมพ์ขึ้นในงานฌาปนกิจศพหม่อมราชวงศ์กุนตี อ่องระเบียบ เป็นบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๔ โดยเฉพาะบทพระราชนิพนธ์ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์มานาน เพราะอาจเป็นประโยชน์ผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์และศาสนา

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 299 ครั้ง)