...

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง          : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อเรื่อง           : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ครั้งที่พิมพ์        : พิมพ์ครั้งที่

สถานที่พิมพ์      : กรุงเทพมหานคร

สำนักพิมพ์        : หจก.ศิวพร

ปีที่พิมพ์          : พ.ศ. ๒๕๑๗             

จำนวนหน้า       : ๑๘๐ หน้า

หมายเหตุ         : พิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิวศพคุณหญิง สุภาพ ยศสุนทร ท.ช.,ท.ม., ต.จ.

                      คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร เป็นพนักงานอาวุโสของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ควบคุมงานวิชาการของธนาคาร คุณหญิง เป็นกำลังสำคัญในการพิจารณาปัญหาเศราฐกิจต่าง ๆ มีงานด้านอัตตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้า การบริหารธนาคารโลก  เศรษฐกิจของประเทศไทย สุนทรพจน์ บทคยวามและคำบรรยาย ของคุณหญิงสุภาพ  ยศสุนทร มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง)