...

ไตรภูมิมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วงฯ
 ชื่อผู้แต่ง                  พญาลิไทย

ชื่อเรื่อง                   ไตรภูมิมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์พญาลิไทย ฉบับตรวจสอบชำระใหม่

ครั้งที่พิมพ์                -

สถานที่พิมพ์             กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์               โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปีที่พิมพ์                  ๒๕๒๕

จำนวนหน้า              ๑๕๗    หน้า

หมายเหตุ                สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทอดกฐิน ณ วัดทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๓  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๒๕

                          ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วงนี้ เป็นวรรคดีทางพุทธศาสนาที่สำคัญเล่มหนึ่งของไทย แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถ และอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทยในการนิพนธ์วรรณคดีที่แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักในพุทธศาสนา ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงผลบาปและผลบุญที่คนทั้งหลายได้กระทำไว้

(จำนวนผู้เข้าชม 2202 ครั้ง)