...

องค์ความรู้เรื่อง "สมุดไทยเรื่องพระมาลัย"
วันนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ขอนำเสนอองค์ความรู้เรื่อง "สมุดไทยเรื่องพระมาลัย" โดยนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

(จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง)


Messenger