...

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ชวนฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ตราประจำจังหวัด”

           กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ตราประจำจังหวัด” กิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านลิ้ง https://forms.gle/NytgqhRxwQvenbEa9 (พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็ม สามารถติดตามผลการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานรับฟังการเสวนาได้ที่ Facebook : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง)


Messenger