...

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ “หีบพระสมุด คลังความรู้มหัศจรรย์จากอดีต”

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ "สุดยอดการค้นพบใหม่" ในทศวรรษที่ผ่านมาของกรมศิลปากร เนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ หัวข้อ “หีบพระสมุด คลังความรู้มหัศจรรย์จากอดีต” วิทยากรโดย นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นางสาวอัจฉรา จารุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอุดมพร เข็มเฉลิม บรรณารักษ์ชาญการ และนางสาวรวิวรรณ พุฒิซ้อน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนา ผ่านการสแกน QR Code หรือตามลิงก์นี้ https://shorturl.at/gksD4 รวมทั้งยังสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
 

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)