...

ขอเชิญเที่ยวงาน ทิวาราตรี เสมอภาค “วันวสันตวิษุวัต” ณ โบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา            สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมงาน ทิวาราตรี เสมอภาค “วันวสันตวิษุวัต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
            ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย โดยสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ประวัติความเป็นมาของโบราณสถานปรางค์บ้านปรางค์ พร้อมได้นำเหรียญพระพุทธสิหิงค์ ๓ แบบ เหรียญพระพิฆเนศวร ปี ๒๕๔๗ ไปให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเช่าบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถเช่าบูชาได้ที่บูทนิทรรศการของสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา 
            * เหรียญบรอนซ์นอกขัดเงา บูชาเหรียญละ ๑๙๙.-บาท
            * เหรียญโลหะสัมฤทธิ์ขัดเงา บูชาเหรียญละ ๑๙๙.-บาท
            * เหรียญทองแดงรมซาติน บูชาเหรียญละ ๑๙๙.-บาท
            ทั้งนี้ การจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ จำลอง รุ่น ครบรอบ ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๖๖ จัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้นำเข้ากองทุนโบราณคดี เพื่อใช้ในการบูรณะโบราณสถาน และกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ


(จำนวนผู้เข้าชม 364 ครั้ง)


Messenger