...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชวนร่วมกิจกรรม “มุม - พบ - ปะ” พบกับศิลปินอาร์ตทอย เวิร์กชอป DIY มากมาย
          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชวนร่วมกิจกรรม “มุม - พบ - ปะ” พบกับศิลปินอาร์ตทอย เวิร์กชอป DIY เครื่องประดับชาร์ม แต่งองค์พระคเณศ และอื่น ๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กิจกรรมนี้อยู่กลางพระที่นั่งฯ จัดร่วมในนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 หัวข้อ "Museum Unveiling: เรื่องลึก เบื้องหลังพิพิธภัณฑ์ไทย" จัดแสดงสิ่งของสำคัญ สิ่งแปลกจากคลังพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่มิได้เผยแพร่มาก่อน

           

(จำนวนผู้เข้าชม 171 ครั้ง)


Messenger