...

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
           ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 19 กันยายนของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้  กรมศิลปากรได้ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย จัดงานมหกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย

            กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 Thai Museum Day 2023 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 19.30 น. ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยทั่วประเทศ ได้แก่ 
            - นิทรรศการ “Museum Unveiling” เรื่องลึก เบื้องหลังพิพิธภัณฑ์ไทย : พบกับวัตถุหาชมยาก เรื่องราวเชิงลึกของวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เคยเปิดเผย และเบื้องหลังความสมบูรณ์แบบของวัตถุพิพิธภัณฑ์จากหลายพิพิธภัณฑ์
            - พิพิธภัณฑ์เสวนา (Museum Talk) หัวข้อ”การจัดการคลังและวัตถุพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน” : 
การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาชีพพิพิธภัณฑ์ในหลายมิติ ได้แก่ Museum Technology เทคโนโลยีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์, Collection Care การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์, Storage Engagement ถอดบทเรียนจากการบริหารจัดการคลังช่วงวิกฤตโควิด, Museum Storage มองคลังคนละมุม
            - กิจกรรมเวิร์คช็อปการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ (Conservation Lab) : พบการสาธิตการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์จากนักอนุรักษ์มืออาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเอง
            - การออกร้านจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ (Museum Fair) : พบสินค้าและนวัตกรรมต่อยอดจากพิพิธภัณฑ์ ต้นแบบความสำเร็จตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
            - เปิดการนำชมพิเศษ “ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” (Night at the Museum) ภายในหมู่พระวิมานจำนวน 2 รอบ เวลา 17.00 น. และ 18.00 น. (เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา 16.15 น.)
            กิจกรรม “มหาคณปติบูชา” เนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถีและวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 ในวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันที่ 17 – 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 20.00 น. ร่วมสักการะขอพรพระคเณศ ณ เทวาลัยชั่วคราว ห้องศรีวิชัย อาคารมหาสุรสิงหนาท และการนำชมรอบพิเศษ เรื่อง “กำเนิดพระคเณศ” วันที่ 17 – 19 กันยายน เวลา 18.00 น. (เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา 17.30 น.)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1973 ครั้ง)


Messenger