...

ชวนอ่านออนไลน์ เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เขตภาคใต้ตอนบน ปี ๒๕๖๖

           สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช ได้จัดทำไฟล์ PDF เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เขตภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ด้านในประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายกรมศิลปากร และบทความโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีในภาคใต้ตอนบนของไทย เขียนโดยนักโบราณคดี ผู้ช่วยนักโบราณคดี และนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช อาทิ พัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์บนคาบสมุทรภาคใต้ไทย แหล่งภาพเขียนสีสำคัญ การค้าขายกับต่างชาติ ร่องรอยการนับถือศาสนา การปกครอง และงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของภาคใต้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้จาก QR code

(จำนวนผู้เข้าชม 168 ครั้ง)


Messenger